Background Image

Güncel Haberler

Menasik Akedemisi uzaktan hac ibadetleri eğitimi veren ilk sanal akademidir

Menasik Akedemisi uzaktan hac ibadetleri eğitimi veren ilk sanal akademidir

3:25 am Friday 5th Dhu al-Qi'dah 1438 H

Yürütme Başkanı Sayın Talal b. Ahmed el Akîl açıklamada bulunarak şöyle demiştir:

“Menasik adlı program Suudi Arabistan Krallığı İslami İşler Davet ve İrşad Bakanlığının teknoloji projelerinden birisidir. Bu çalışma bilinçlendirme, eğitim ve teknoloji projesi olup, internet aracılığıyla İslam âleminde hac, umre ve ziyaret ibadetlerini yayınlamayı hedefler. Menasik Akademisi, bakanlık tarafından devamlı eğitim serisi çerçevesinde Müslümanların doğru yöntemlerle hac yolculuklarını sünnete uygun olarak eda etmesi için hazırlanıp, sunulmaktadır”.

İslami İşler Davet ve İrşad Bakanlığı  Müsteşarı Sayın Şeyh el-Akîl Bey açıklamalarına şöyle devam etmiştir; “Menasik Akademisi, bu alanda akademik eğitim veren ilk akademi olup, hac ibadetleri konusunda bilgi edinmek isteyen kimseleri özellikle bu ücretsiz çalışmadan yararlanmak isteyen kimseleri hedef kitle olarak belirlemiştir. Bu eğitim programı sekiz farklı dilde hizmet sunmaktadır. Burada yayınlanan materyallerin hazırlanma ve sunumuna uzman davetçi ve seçkin âlimler katkıda bulunmuştur.  Özellikle de uzman akademisyenler yer almıştır”.

Şeyh el-Akîl; Menasik Akademisi’nin Rahman  misafirleri olan hacılarımızın hizmetine hicri 1438. yılının Zilkade ayının ilk haftası itibari ile yayına başlayacağına vurgu yapmıştır. Akademinin ilk olarak temel bazı dillerde eğitim vereceğini daha ileriki aşamalarda farklı pek çok dilde hizmet vereceğini açıklamıştır.

Şeyh el- Akîl; bakanlık ve birçok eğitim, teknoloji ve program uzmanının profesyonelce bu akademinin temelinin konulmasında ortak çalıştığını, bu alanda birçok uzmana görev verildiğini, tecrübe değerlerine uygun ve düzenli yeniliklerin göz önünde bulundurulduğunu, düzenli düzelti, çeşitlendirme, koordine çalışmalarının kullanıldığını, teknolojik araçlarla farklı dillerde bilgi ulaştırma ve hac ibadetleri eğitimi vermek gibi bakanlık vizyonunu destekleyen yeni eğitim, teknik yöntem ve programlarının sağlandığını ifade ederek, bütün bunların akademinin ana hedefi olduğunu açıklamıştır. Aynı şekilde Bakanlığın, bu akademi çalışmasında takım ruhu kavramına çok önem verdiğini, İslam dininin rükünlerinin, hac ibadetinin açıklanması için, özet, kolay, anlaşılır, kesin, hızlı ve net bilgilerin araştırılıp kullanıldığını dile getirerek, yetenek ve  program geliştirme yöntemlerine başvurduklarını ve çalışma mekanizması ve eğitim araçlarını kullandıklarını ifade etmiştir. Birbirlerine bağlı dengeli programlar ekseninde akademinin rolünü etkinleştirileceğini belirtmiş, bu çalışmanın Rahman misafiri olan hacılara tüm imkânları sağlayan ve aklıselim yönetim ile yönetilen Suudi Arabistan Krallığının gayretlerini yansıtan, birbirine bağlı yoğun ve etraflı bir iş programı üzerine kurulduğunu söylemiştir. Akademi hac ibadetlerini Kur’an ve sünnete uygun bir şekilde açık ve net temeller üzerine kurulu bir biçimde faydalanmak isteyen kimselerin hizmetine aşamalı plan uyarınca sunacaktır. Orta yol ve ılımlı olmak, zaman ve mekânın kıymeti gibi kavramları güçlendirerek dini hüküm ve farzlar ile bağlantılı olarak ele alacaktır.

Şeyh Talâl ardından akademi hedeflerini kültür, ilim ve hac ibadetlerini yayınlama çerçevesinde şu açıklamalarda bulunmuştur:

-Hac-umre ve ziyaret ibadetlerinin salih selefin ve seçkin alimlerin yöntemine uygun olarak açıklanması

-Medya ve reklamlar aracılığı ile hac ibadetleri ile ilgili ilimlerin çeşitli dillerde

en geniş bir şekilde açıklanması

-İlmi kurslar, dersler, televizyon, sesli ve yazılı programlar aracılığıyla İslam dinin rükünleri, iman, ihsan, ahlak kavramlarının ve siyer, Kur’ân ilimlerinin açıklanıp, öğretilmesi

Devamla, Menasik akademisinin hac ve umre ibadetlerinin vaciblerini,  rükünlerini, İslam akaidinin hükümlerini Rahman misafirlerine ileten,  onların konfor, güven ve selametlerini sağlayan, gereken ilgi ve önemi veren, hac ibadeti ile ilgili bilgileri yayınlamada etkin rol oynayan, aktif bir hac platform akademisi olması gayretinde olduğunu ifade etmiştir.

İslami İşler Davet ve Hac-Umre İrşad Bakanlığı  Müsteşarı Şeyh el-Akil akademi çalışmalarını ücretsiz olarak “ el-Menasik Uygulaması” aracılığıyla sunulacağını ifade ederek, hac ibadeti için Beytu'l-Harâm’a gelecek olan en büyük kitleye ulaşıp, sosyal iletişim araçlarından daha fazla yararlanmayı, cep telefonu,  tablet aracılığıyla daha çok kimseye ulaşarak bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaklarını söyledi.  Bu şekilde hacılara Arapça, İngilizce, Türkçe, Endonezce, Hausa dili, Svahili dili, Urduca ve Bengalce dillerinde hizmet sunacaklarını ifade ederek sözlerine son verdi.