Background Image

Güncel Haberler

Menâsik Akademisi ve Başarı Ortakları

Menâsik Akademisi ve Başarı Ortakları

3:25 am Friday 5th Dhu al-Qi'dah 1438 H

Akademi Yürütme Başkanı faziletli Şeyh Talal  b. Ahmed el-Akîl açıklamalarda bulunarak şöyle demiştir:

“Menâsik akademisi, Suudi Arabistan İslami İşler Davet ve İrşad Bakanı Şeyh Salih b. Abdilaziz b. Muhammed Al Şeyh ve Camiler, Davet ve İrşad işlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Tevfik b. Abdilaziz el-Sudairy tarafından tam bir destek görmüştür. Sayın bakan akademinin farklı dillerde çalışmalarına başlaması için gerekenlerin ivedilikle yapılması hususunda gereken emirleri vermiştir. Böylece hac ibadetini açıklama konusunda birinci özel bilgilendirme eğitim projesi, hac-umre ve ziyaret hükümlerinin yayılmasına katkıda bulunacaktır. Nitekim bu program İslam dininin beşinci esası olan hac ibadeti hakkında internet yoluyla farklı araçlar kullanarak değişik kıtalarda ve İslam ülkelerinde yaşayan, bilgi sahibi olmak isteyen kimselerin, hacı ve umrecilerimizin hizmetine sunulmuştur.

İlmi materyal ve derslerin hazırlanmasına bu alanda uzman davetçi, ilim adamları, dini ilimlerde akademik ünvana sahip, yoğun tecrübe sahibi, Suudi Arabistan Krallığı hac- umre ve ziyaret sırasında İslami bilgilendirme çalmışalar kadrosunda yer alan Suudi Arabistan üniversitelerinde şeriat, fıkıh ve akait alanlarında ilim tahsil edip, mezun olmuş kimseler katılmıştır. Bu ilmi derslerin sunumu kırk uzman ilim adamı tarafından gerçekleşmiştir. Bu programlar bakanlık tarafından hazırlanmış olup, 1000’den fazla televizyon programı ulusal 8 dilde yayına hazırlanmıştır. Bu çalışmayla bu mübarek yolculuğa çıkan Müslümanların doğru bir şekilde sünnete uygun bilgi edinmesi hedeflenmiştir. 

 Devamla, Suudi Arabistan İslami İşler Davet ve İrşad Bakan Müsteşarı Şeyh el-Akil Seyit Hasan Abbas eş-Şerbetlî Hayır kurumunun bu öncü çalışmada destekleyici kuruluş olduğu açıklamıştır. Bu adı geçen kurum hayır alanlarında yardım ve destek sunan yerel hayır kuruluşlarından birisidir diyerek,  bu alanda sundukları desteklerin dikkat çekici düzeyde olup, istenilen hedefe ulaşmada ortak çalışmanın önemini göstermekte olduğuna vurgu yapmıştır.

el-Akîl  adı geçen kurumun başkanına, yönetim kurulu üyelerine bakanlığa sundukları yardım ve desteklerinden  dolayı teşekkür ve takdirlerini sunmuştur. Ayrıca yürütme müdürü Abdullatif en-Naklî’nin olumlu organizatörlük rolüne de işaret ederek teşekkür etmiştir.

El-Akîl açıklamalarının sonunda şöyle demiştir: “ El ele verilerek toplu bir şekilde ortaya konulan çalışmalar güzel sonuçlar vermektedir. Sayın bakan ve bakan yardımcısının yönlendirmeleri bizler için çok önemlidir. Tek bir çalışma ekibi ruhu ile çalışmak son derece gerekli olup, tüm birimlerin kendi arasında köprü kurarak koordineli bir şekilde  faaliyet göstermeleri kaçınılmazdır.  Böylece davet işleri istenilen düzeye getirilerek, gelişmiş olacaktır. Kur’an-ı Kerim ve sünnetin açıklanıp, tefsir edilmesi, şeri ilimlerin esas ve kavramları, siyer ilimleri modern araçlar ile farklı dillerde sunularak istenilen düzeye çıkarılacaktır. Ayrıca orta yol ve ılımlı olmak manaları, karşılıklı hoş görü, sevgi, iletişim, değerler, İslamî davranış kuralları ve güzel ahlak kavramları Müslümanlar arasında kendisine daha güçlü bir yer bulacaktır.