Background Image

Güncel Haberler

Hac İbadetlerinin Açıklanmasında Yeni Bir Vizyon

Hac İbadetlerinin Açıklanmasında Yeni Bir Vizyon

3:25 am Friday 5th Dhu al-Qi'dah 1438 H

Din İşleri Davet ve İrşad Bakan Müsteşarı Faziletli Şeyh Talal b. Ahmed b. el-Akil;  Hac Akademisi düşüncesinin Din İşleri Davet ve İrşad Bakanı Sayın Salih b. Abdülaziz b. Muhammed Al-i Şeyh'in vizyonu bağlamında ortaya çıktığını belirtmiştir.  Sn. Bakan, Vizyon kapsamında tüm bakanlık çalışmalarının ve özellikle de hacı bilgilendirme programlarının geliştirilmesi konusunda yönlendirmede bulunmuştur. Bu vizyona Sn. Bakan Yardımcısı Dr. Tevfik el-Sudeyr tarafından da önem verilmiş olup, bu doğrultuda bilgilendirmenin yaygınlaştırılması için yeni araçlara yoğunlaşmanın gerekliliği hususunda emir vermiştir.

Bu yeni araçlardan biri de uzaktan eğitimdir. Sn. Bakanın bu yönlendirmesiyle "Akademi Hizmetleri" ilk faaliyetlerine başlamıştır. Birinci sayısında resmi istatistiklere göre aranan sekiz önemli dilde yayına başlamıştır. Böylece Hacıları bilgilendirme, teknolojik araçlar kullanılarak hac ibadetlerini yayınlama alanında teknolojik, benzersiz bir ilmi platform haline gelmiştir. İslam dininin beşinci esası olan hac ibadeti ile ilgili yönlendirmelerin açıklanması ve bilgilerin istenilen düzeyde anlatılmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Bu Akademi yıl boyunca her gün hacı ve umrecilere hizmet sunmaktadır. Bu hizmetlerden yerel ve uluslararası ziyaretçiler, vatandaşlar, yabancılar ve  dünyanın çeşitli ülkelerinden hac, umre ve ziyaret hükümleri hakkında sosyal iletişim ağı, internet, akıllı telefon, mobil cihaz ve tabletler üzerinden bilgi sahibi olmak isteyenler yararlanacaktır.

 

Sayın Akil, hacıları bilgilendirici ilmi materyal ve derslerin hazırlanmasına, açıklama ve izahına uzman davetçi ve seçkin âlimlerin katkıda bulunduğunu, bu seçkin âlimlerin şeri ilimleri ve akademik eğitimi açıklamada derin bir tecrübeye sahip olduklarını, Suudi Arabistan Krallığı hac- umre ve ziyaret sırasında İslami bilgilendirme çalışmaları kadrosunda yer aldıklarını, ayrıca Suudi Arabistan üniversitelerinde şeriat, fıkıh ve akait alanlarında ilim tahsil edip mezun olan ve Suudi Arabistan dışından Hacc ve Umre organizasyonuna katılan bazı seçkin davetçilerin de mezkur alim ve davetçilere katkıda bulunduğunu ifade ederek, hepsine teşekkürlerini sunmuştur.